info@dworszwalk.pl

+48 (0) 602 479 572

Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Dworu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Dworu.

Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Dworu.

Regulamin jest dostępny na stronie Dworu www.dworszwalk.pl

Opłaty

Pobierane są w złotówkach. Ceny nie zawieraja podatku VAT.

Od osoby

Koszt 120.00 PLN jest cena za jedną osobę wynajmującą pokój na jedną dobę hotelową.

Za cały dom*

Za dzień: 2 700 PLN

Za tydzień: 16 000 PLN

*Pobieramy opłatę 30% wartości całkowitego pobytu dla potwierdzenia rezerwacji, jak również sumę w wysokości 1000.00 PLN za poniesione ewentualne szkody na terenie Dworu Szwałk (do zwrotu w 24h po wyjeździe).

Doba hotelowa

Zapraszamy do przyjazdu od godziny 15:00 do 22:00.

Doba hotelowa obowiązuje do godziny 12:00 w południe.

Szkody

Rezerwujemy sobie prawo do zatrzymania depozytu w wysokości 1000.00 PLN przy szkodach wyrządzonych we Dworze Szwałk, nie wyłączając użycia pralni chemicznej lub innych napraw np. Sprzętu kuchennego, dekoracji lub zaginięcia jakiejkolwiek części wyposażenia wnętrz.

Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Parking

Dwór Szwałk posiada prywatny bezpłatny parking. Dwór Szwałk nie pobiera odpowiedzialności za rzeczy skradzione lub zagubione.

Bezpieczeństwo

Dwór Szwałk jest oazą spokoju i ciszy jednak prosimy o zamykanie wszystkich drzwi wejściowych na klucz oraz drzwi tarasowych kiedy opuszczany jest dom. Klucz do drzwi wejściowych jest przy kluczach drzwi pokojowych.

Zachowanie gości

Goście proszeni są o odpowiednie zachowywanie się w stosunku do innych gości przebywających na terenie Dworu Szwałk oraz do poszanowania własności dworu. Śmieci wyrzucane powinny być w odpowiednio na to przeznaczonych pojemnikach. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach dworowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznymi przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

Palenie

W domu występuje całkowity zakaz palenia.

Dzieci

Dzieci poniżej 13 roku życia powinny być zawsze pod opieką rodziców na terenie Dworu Szwałk. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Zwierzęta

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami po uprzednim uzgodnieniu.

Rzeczy pozostawione

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na wskazany przez gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Dwór przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

Usługi

Dwór świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie, co umożliwi pracownikom niezwłoczną reakcję i poprawę standardu świadczonych usług. Dwór ma obowiązek zapewnić gościom: warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy i informacji o gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w dworze, sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Dwór dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

Dodatkowe informacje

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb do realizacji pobytu gościa w dworze, korzystania przez gościa z pozostałych usług świadczonych przez Dwór.

Życzymy miłego pobytu w Naszym Dworze Szwałk.

© 2016 - 2023 Dwór Szwałk. All rights reserved | Design by Nott Development Studios